oferta

Współpraca ze mną krok po kroku

2

Na tej podstawie przygotuję dla Ciebie ofertę i wstępną wycenę. Po zaakceptowaniu warunków prześlę Ci umowę.

3

Przystępuję do pracy. Wykonuję redakcję (w pliku Word) i/lub korektę (w pliku PDF) Twojego tekstu. Pracuję w trybie śledzenia zmian, więc wszystkie poprawki będą widoczne. Odsyłam Ci poprawiony tekst.

4

Ty przeglądasz poprawki i akceptujesz je. Finalizujemy umowę (przesyłam Ci fakturę). Twój tekst jest gotowy do druku.

Cennik moich usług uzależniony jest od rodzaju tekstu, z jakim mam pracować. Wpływ ma ilość poprawek, stopień ingerencji w tekst, stopień trudności tekstu (np. tekst specjalistyczny wymaga większego nakładu pracy), termin wykonania (stawka za tekst „na wczoraj” jest wyższa, bo muszę pracować po godzinach). Dlatego poniżej podaję przybliżone stawki, a dokładną wycenę przygotuję, gdy otrzymam od Ciebie cały tekst.

Redakcja językowa

  • teksty do 80 000 zzs*: 1 strona normatywna (1800 zzs*) – od 20 zł
  • teksty powyżej 80 000 zzs*: 1 arkusz wydawniczy (40 000 zzs*) – od 190 zł

Korekta językowa

  • teksty do 80 000 zzs*: 1 strona normatywna (1800 zzs*) – od 10 zł
  • teksty powyżej 80 000 zzs*: 1 arkusz wydawniczy (40 000 zzs*) – od 95 zł

* Skrót zzs oznacza znaki ze spacjami. Można je sprawdzić w programie Word (zakładka Recenzja, opcja Statystyka wyrazów).

Wystawiam fakturę.

Redakcja językowa

  • teksty do 80 000 zzs*: 1 strona normatywna (1800 zzs*) – od 20 zł
  • teksty powyżej 80 000 zzs*: 1 arkusz wydawniczy (40 000 zzs*) – od 190 zł

Korekta językowa

  • teksty do 80 000 zzs*: 1 strona normatywna (1800 zzs*) – od 10 zł
  • teksty powyżej 80 000 zzs*: 1 arkusz wydawniczy (40 000 zzs*) – od 95 zł

* Skrót zzs oznacza znaki ze spacjami. Można je sprawdzić w programie Word (zakładka Recenzja, opcja Statystyka wyrazów).

Wystawiam fakturę.