Czy korektor jest tylko od poprawiania przecinków?

Czy korektor jest tylko od poprawiania przecinków?

O różnicach między redakcją a korektą pisałam w poprzednim artykule. Dziś kilka słów o tym, jak wygląda korektorska codzienność. Panuje powszechne przekonanie, że korektor siedzi sobie w fotelu, laptop na kolanach, pachnąca kawa obok na stoliku i tak czas pracy miło płynie. Tu wstawi kropkę, tam usunie przecinek i już, gotowe. No to muszę wszystkich zmartwić, ale tak nie jest. Może czasami się zdarza taki fajny moment, ale z reguły to żmudna praca, wymagająca skupienia przez wiele godzin. Trzeba być podejrzliwym w stosunku do każdego słowa i każdego znaku. Nawet z pozoru niewinna spacja potrafi być groźna.

Jak korektor pracuje z tekstem?

Poniżej przedstawiam najważniejsze czynności:

  • w pierwszej kolejności – ujednolicenie formatowania;
  • redakcja językowa tekstu (sprawdzenie składni, interpunkcji, logiczności, poprawności zapisów nazw własnych i dat, usunięcie powtórzeń lub zastąpienie ich synonimami, ujednolicenie zapisu małymi lub dużymi literami, poprawienie pleonazmów i innych tego typu błędów, sprawdzenie pisowni łącznej/rozłącznej i wiele innych);
  • ujednolicenie zapisów (np. dialogów i myśli bohaterów, sposobów prowadzenia narracji);
  • przygotowanie pliku do składu lub publikacji w internecie;
  • sprawdzenie lub opracowanie zapisu bibliografii i przypisów;
  • naniesienie komentarzy w wypadku problematycznych fragmentów tekstu, propozycje zmian;
  • weryfikacja i naniesienie poprawek autorskich;
  • wykonanie korekty tekstu po składzie, czyli sprawdzenie i poprawienie błędów pozostałych po redakcji;
  • wykonanie rewizji tekstu przed oddaniem publikacji do druku.

Trochę tego jest, a lista i tak nie jest pełna.

Współpraca z korektorem

W zasadzie każdy tekst przed publikacją dobrze jest oddać w ręce profesjonalisty. Korektor pomoże tak go udoskonalić, aby czytelnik w pełni docenił pracę autora.

Jak zacząć? Korektor musi zobaczyć tekst, na którym ma pracować. Ocenia wówczas, ile czasu musi mu poświęcić i jaki będzie nakład pracy. Dobrze, aby wiedział, jakie będzie przeznaczenie tekstu (np. publikacja internetowa, e-book, książka drukowana). Dokonuje też wstępnej wyceny.

Praca redakcyjna odbywa się w edytorze tekstu (np. MS Word), a każda poprawka jest widoczna. Następnie autor otrzymuje poprawiony tekst i dokonuje niezbędnych przeróbek. Po poprawkach autorskich możliwa jest korekta przed składem. Po składzie następuje druga korekta, najczęściej w pliku PDF. To wyłapanie ewentualnych literówek czy błędów powstałych po złożeniu tekstu. Po niej można już przekazać tekst do druku lub publikacji w internecie.

Jeśli masz jakieś pytania lub napisany tekst, który tylko czeka, aby pokazać go światu, to zapraszam Cię do kontaktu.